• Refrescar
 • Contraer
  CarpetaSIG
  • Expandir
   Carpeta1-MACROPROCESO ESTRATEGICO
   • Expandir
    Carpeta01-Proceso Gestion Gerencial
    • Carpeta1-Manual-Procedimiento
    • Carpeta2-Instructivos-Guias-Catalogos
    • Carpeta3-Formatos
    • Carpeta4-Anexos-Registros
   • Expandir
    Carpeta02-Proceso de Planeacion
    • Carpeta1-Manual-Procedimiento
    • Carpeta2-Instructivos-Guias-Catalogos
    • Carpeta3-Formatos
    • Carpeta4-Anexos-Registros
   • Expandir
    Carpeta03-Proceso de Comercial y Mercadeo
    • Carpeta1-Manual-Procedimiento
    • Carpeta2-Instructivos-Guias-Catalogos
    • Carpeta3-Formatos
    • Carpeta4-Anexos-Registros
  • Expandir
   Carpeta2-MACROPROCESO DE EVALUACION Y CONTROL
   • Expandir
    Carpeta04-Proceso del  SIG
    • Carpeta1-Manual-Procedimiento
    • Carpeta2-Instructivos-Guias-Catalogos
    • Carpeta3-Formatos
    • Expandir
     Carpeta4-Anexos-Registros
     • Expandir
      CarpetaAUDITORIA
      • Expandir
       CarpetaAUDITORIA DE PROCESO
       • CarpetaACTAS DEL COMITE SIG
      • CarpetaFORMATO UNICO DE ACCIONES
   • Expandir
    Carpeta05- Proceso Gestion de Riesgo
    • Carpeta1-Manual-Procedimiento
    • Carpeta2-Instructivos-Guias-Catalogos
    • Carpeta3-Formatos
    • Carpeta4-Anexos-Registros
   • Expandir
    Carpeta06-Proceso de Control Interno
    • Carpeta1-Manual-Procedimiento
    • Carpeta2-Instructivos-Guias-Catalogos
    • Carpeta3-Formatos
    • Carpeta4-Anexos-Registros
    • Carpeta5-Guia
  • Expandir
   Carpeta3-MACROPROCESO MISIONAL
   • Expandir
    Carpeta07-Proceso de Afiliacion y Registro
    • Carpeta1-Manual-Procedimiento
    • Carpeta2-Instructivos-Guias-Catalogos
    • Carpeta3-Formatos
    • Carpeta4-Anexos-Registros
   • Expandir
    Carpeta08-Proceso Programa de Salud EPS
    • Carpeta1-Manual-Procedimiento
    • Carpeta2-Instructivos-Guias-Catalogos
    • Carpeta3-Formatos
    • Carpeta4-Anexos-Registros
   • Carpeta09-Proceso Programa de Salud IPS
   • Expandir
    Carpeta10-Proceso Gestion Educativa IE
    • Carpeta1-Manual-Procedimiento
    • Carpeta2-Instructivos-Guias-Catalogos
    • Carpeta3-Formatos
    • Carpeta4-Anexos-Registros
   • Expandir
    Carpeta11-Proceso Gestion Educativa IFTDH
    • Carpeta1-Manual-Procedimiento
    • Carpeta2-Instructivos-Guias-Catalogos
    • Expandir
     Carpeta3-Formatos
     • CarpetaFormatos IFTDH
    • Expandir
     Carpeta4-Anexos-Registros
     • Expandir
      CarpetaDOCUMENTOS PARA AUDITORIA SIG-IFTDH
      • CarpetaSoportes
     • CarpetaFilosofia IFTDH
     • CarpetaResoluciones de Aprobación IFTDH
   • Expandir
    Carpeta12-Proceso Programas Especiales
    • Carpeta1-Manual-Procedimiento
    • Carpeta2-Instructivos-Guias-Catalogos
    • Carpeta3-Formatos
    • Carpeta4-Anexos-Registros
   • Expandir
    Carpeta13-Proceso Fondos de Ley
    • Carpeta1-Manual-Procedimiento
    • Carpeta2-Instructivos-Guias-Catalogos
    • Carpeta3-Formatos
    • Carpeta4-Anexos-Registros
   • Expandir
    Carpeta14-Proceso Credito Social
    • Carpeta1-Manual-Procedimiento
    • Carpeta2-Instructivos-Guias-Catalogos
    • Carpeta3-Formatos
    • Carpeta4-Anexos-Registros
   • Expandir
    Carpeta15-Proceso Vivienda
    • Carpeta1-Manual-Procedimiento
    • Carpeta2-Instructivos-Guias-Catalogos
    • Carpeta3-Formatos
    • Carpeta4-Anexos-Registros
   • Expandir
    Carpeta16-Recreacion-Deporte-Turismo
    • Carpeta1-Manual-Procedimiento
    • Carpeta2-Instructivos-Guias-Catalogos
    • Carpeta3-Formatos
    • Carpeta4-Anexos-Registros
  • Expandir
   Carpeta4-MACROPROCESO DE APOYO
   • Expandir
    Carpeta07-Proceso de seguridad y Salud en el trabajo
    • Carpeta1-Manual-Procedimiento
    • Carpeta2-Instructivos-Guias-Catalogos
    • Carpeta3-Formatos
    • Carpeta4-Anexos-Registros
    • Carpeta5-PROGRAMAS
    • CarpetaDOC REVISION Y APROBACION
   • Expandir
    Carpeta15-Proceso Gestion Financiera
    • Carpeta1-Manual-Procedimiento
    • Carpeta2-Instructivos-Guias-Catalogos
    • Carpeta3-Formatos
    • Carpeta4-Anexos-Registros
   • Expandir
    Carpeta16-Proceso Gestion de Talento Humano
    • Carpeta1-Manual-Procedimiento
    • Carpeta2-Instructivos-Guias-Catalogos
    • Carpeta3-Formatos
    • Expandir
     Carpeta4-Anexos-Registros
     • Expandir
      CarpetaMANUAL DE FUNCIONES GESTION EDUCATIVA
      • CarpetaCOLEGIO
      • CarpetaTRABAJO Y DESARROLLO HUMANO
      • CarpetaUNIVERSIDAD
   • Expandir
    Carpeta17-Proceso Sistemas de  Informacion
    • Carpeta1-Manual-Procedimiento
    • Carpeta2-Instructivos-Guias-Catalogos
    • Carpeta3-Formatos
    • Carpeta4-Anexos-Registros
   • Expandir
    Carpeta18-Proceso de Compra-Bienes y Servicios
    • Carpeta1-Manual-Procedimiento
    • Carpeta2-Instructivos-Guias-Catalogos
    • Carpeta3-Formatos
    • Carpeta4-Anexos-Registros
   • Expandir
    Carpeta19-Proceso Servicio al Cliente
    • Carpeta1-Manual-Procedimiento
    • Carpeta2-Instructivos-Guias-Catalogos
    • Carpeta3-Formatos
    • Carpeta4-Anexos-Registros
   • Expandir
    Carpeta20-Proceso Juridica
    • Carpeta1-Manual-Procedimiento
    • Carpeta2-Instructivos-Guias-Catalogos
    • Carpeta3-Formatos
    • Carpeta4-Anexos-Registros
  • CarpetaA-CERTIFICADOS ICONTEC 2017
  • Expandir
   CarpetaB-RESOLUCIONES
   • Carpeta2014
   • Carpeta2015
   • Carpeta2016
   • Carpeta2017
   • Carpeta2018
  • CarpetaC-ACTAS APROBACION DOC
  • CarpetaD-POA
  • CarpetaDIRECTORIO JUZGADOS DEL PAIS
  • Expandir
   CarpetaE-INFORME DE GESTION
   • Carpeta2016
   • Carpeta2017
   • Carpeta2018
  • Expandir
   CarpetaF-NORMATIVIDAD
   • Expandir
    CarpetaAFILIACIÓN Y APORTES
    • CarpetaCIRCULARES
    • CarpetaDECRETOS
    • CarpetaLEYES
    • CarpetaRESOLUCION
   • Expandir
    CarpetaAUDITORIA INTERNA
    • CarpetaCIRCULARES
    • CarpetaDECRETOS
    • CarpetaLEYES
    • CarpetaRESOLUCIONES
   • Expandir
    CarpetaCONTRATACIÓN
    • CarpetaCIRCULARES
    • CarpetaDECRETOS
    • CarpetaLEYES
    • CarpetaRESOLUCION
   • Expandir
    CarpetaCREDITO SOCIAL
    • CarpetaCIRCULARES
    • CarpetaDECRETOS
    • CarpetaLEYES
    • CarpetaRESOLUCION
   • Expandir
    CarpetaDEPORTES
    • CarpetaCIRCULARES
    • CarpetaDECRETOS
    • CarpetaLEYES
    • CarpetaRESOLUCION
   • Expandir
    CarpetaEDUCACIÓN
    • CarpetaCIRCULARES
    • CarpetaDECRETOS
    • CarpetaIE
    • CarpetaLEYES
    • CarpetaRESOLUCION
   • Expandir
    CarpetaFINANCIERA
    • CarpetaCIRCULARES
    • CarpetaDECRETOS
    • CarpetaLEYES
    • CarpetaRESOLUCION
   • Expandir
    CarpetaFONNIÑEZ
    • CarpetaCIRCULARES
    • CarpetaDECRETOS
    • CarpetaLEYES
    • CarpetaRESOLUCION
   • Expandir
    CarpetaFOSFEC
    • CarpetaCIRCULARES
    • CarpetaDECRETOS
    • CarpetaLEYES
    • CarpetaRESOLUCION
   • Expandir
    CarpetaG. GERENCIAL
    • CarpetaCIRCULARES
    • CarpetaDECRETOS
    • CarpetaLEYES
    • CarpetaRESOLUCION
   • Expandir
    CarpetaRECREACIÓN
    • CarpetaCIRCULARES
    • CarpetaDECRETOS
    • CarpetaLEYES
    • CarpetaPISCINA
    • CarpetaRESOLUCION
   • Expandir
    CarpetaSALUD
    • CarpetaCIRCULARES
    • CarpetaDECRETOS
    • CarpetaLEYES
    • CarpetaRESOLUCION
   • Expandir
    CarpetaSARLAFT
    • Expandir
     CarpetaCIRCULARES
     • CarpetaDECRETOS
   • CarpetaSIREVAC
   • Expandir
    CarpetaSUBSIDIO FAMILIAR
    • CarpetaCIRCULARES
    • CarpetaDECRETOS
    • CarpetaLEYES
    • CarpetaRESOLUCION
   • Expandir
    CarpetaTURISMO
    • CarpetaCIRCULARES
    • CarpetaDECRETOS
    • CarpetaLEYES
    • CarpetaRESOLUCION
   • Expandir
    CarpetaVIVIENDA
    • CarpetaCIRCULARES
    • CarpetaDECRETOS
    • CarpetaLEYES
    • CarpetaRESOLUCION
  • Expandir
   CarpetaF-SIGER
   • Carpeta1-ENERO
   • Carpeta2-FEBRERO
   • Carpeta3-MARZO
   • Carpeta4-ABRIL
   • Carpeta5-MAYO
  • Expandir
   CarpetaG-CARGUE SIREVAC 2018
   • Expandir
    Carpeta2018
    • Carpeta1-ENERO
    • Carpeta2-FEBRERO
    • Carpeta3-MARZO
    • Carpeta4-ABRIL
    • Carpeta5-MAYO
    • Carpeta6-JUNIO
    • Carpeta7-JULIO
    • Carpeta8-AGOSTO
    • Carpeta9-SEPTIEMBRE
  • CarpetaOBSOLETOS
  • CarpetaPDM
Nombre
Fecha modificación
Tamaño
Sin datos para mostrar